Obsah

Rybárske lístky

 

Správne poplatky za vydanie rybárskeho lístka:
a) týždenný      1,50 €
b) mesačný      3,00 €
c) ročný            7,00 €
d) trojročný    17,00 €