Obsah

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba 150, 112
Polícia 112, 158
Záchranná služba 112, 155