Obsah

Vývoz odpadov v obci Dvorany nad Nitrou

Harmonogramy vývozu odpadu


V harmonograme vývozu sú rozpísané jednotlivé druhy separovaných odpadov a dátumy ich zberu.

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

 

Informácie ohľadom triedeného zberu odpadu Informácie ohľadom triedeného zberu odpadu