Obsah

Zberný dvor

 

Otváracie hodiny - letné obdobie (od 15. apríla do 31.októbra)
     
Štvrtok 15.30 hod. - 18.00 hod.   
Sobota 09.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 16.00 hod.
     

 

Zimné obdobie (od 1. novembra                 do 14. apríla)

Sobota 9.30 hod. - 11.30 hod.