Obsah

Hospodárenie obce

Rozpočet obce

Rok 2021

Rozpočet na roky 2021,2022,2023 Stiahnuté: 13x | 17.12.2020

Rok 2020

Rozpočet na roky 2020,2021,2022 Stiahnuté: 58x | 16.12.2019

Rok 2019

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 Stiahnuté: 140x | 07.12.2018

Rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Výdavky Stiahnuté: 147x | 03.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Rekapitulácia Stiahnuté: 183x | 03.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Príjmy Stiahnuté: 150x | 03.01.2018

Rok 2017

Vydavky-Rozpocet-v--2017_1483518022.pdf Stiahnuté: 182x | 15.07.2017

rozpocet--prijmy-2017_1484293364.pdf Stiahnuté: 248x | 15.07.2017

rekap.rozpoc-2017_1483518022.pdf Stiahnuté: 143x | 15.07.2017

Rok 2016

Vydavky-Rozpocet-v--2016_1453302596.pdf Stiahnuté: 134x | 15.07.2017

rozpocet--prijmy-2016_1453302596.pdf Stiahnuté: 150x | 15.07.2017

rekap.rozpoc-2016_1453302596.pdf Stiahnuté: 130x | 15.07.2017

Rok 2015

rozpocet--prijmy-2015.pdf Stiahnuté: 126x | 15.07.2017

rekap.rozpoc-2015.pdf Stiahnuté: 162x | 15.07.2017

Vydavky-Rozpocet-v--2015.pdf Stiahnuté: 175x | 15.07.2017

Rok 2014

Rozpocet--prijmy-2014.pdf - návrh Stiahnuté: 125x | 15.07.2017

Rozpocet-v--2014.pdf - návr Stiahnuté: 161x | 15.07.2017

Rekapitulacia-rozpocet-2014.pdf -návrh Stiahnuté: 160x | 15.07.2017

Stránka

  • 1