Obsah

VZN

Schválené VZN

VZN č. 5/2019 Obce Dvorany nad Nitrou o miestnej dani za psa chovaného na území obce Dvorany nad Nitrou Stiahnuté: 23x

VZN č.4/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 35x

VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stiahnuté: 31x

VZN č. 2/2019 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 42x

VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Stiahnuté: 37x

VZN č. 1/2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 88x

VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 136x

VZN-zas.-a-odv.-vod.doc Stiahnuté: 141x

VZN-o-povodnovych-planoch-zachr.-prac.doc Stiahnuté: 120x

vzn-c.-1-2014-o-nakladani-s-kom.odpadmi-a-drob.st.odpadmi.pdf Stiahnuté: 142x

VZN-c.2-2014-o-vyske-dotacie-pre-centra-volneho-casu.pdf Stiahnuté: 128x

Návrhy VZN

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 19x

Dodatky VZN

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 19x

Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 22x

Dodatok č. 2 k VZN č. 24/2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 89x

dodatok-c.4-poplatok-za-kom.-odpady-a-dr.-st.-odpady.pdf Stiahnuté: 94x

Dodatok-c.1-2014-danez-nehnutelnosti-2015.pdf Stiahnuté: 105x

Dodatok-c.1-2016-k-VZN-c.-28-2009-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drob.-staveb.-odpady.pdf Stiahnuté: 133x

Dodatok-c.3-k-VZN-c.-25-2009.pdf Stiahnuté: 101x

Stránka

  • 1