Obsah

VZN

Schválené VZN

VZN č. 5/2019 Obce Dvorany nad Nitrou o miestnej dani za psa chovaného na území obce Dvorany nad Nitrou Stiahnuté: 45x

VZN č.4/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 59x

VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stiahnuté: 77x

VZN č. 2/2019 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 218x

VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Stiahnuté: 62x

VZN č. 1/2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 136x

VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 165x

VZN-zas.-a-odv.-vod.doc Stiahnuté: 162x

VZN-o-povodnovych-planoch-zachr.-prac.doc Stiahnuté: 142x

vzn-c.-1-2014-o-nakladani-s-kom.odpadmi-a-drob.st.odpadmi.pdf Stiahnuté: 172x

VZN-c.2-2014-o-vyske-dotacie-pre-centra-volneho-casu.pdf Stiahnuté: 151x

Návrhy VZN

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 39x

Dodatky VZN

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 45x

Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 41x

Dodatok č. 2 k VZN č. 24/2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 110x

dodatok-c.4-poplatok-za-kom.-odpady-a-dr.-st.-odpady.pdf Stiahnuté: 113x

Dodatok-c.1-2014-danez-nehnutelnosti-2015.pdf Stiahnuté: 125x

Dodatok-c.1-2016-k-VZN-c.-28-2009-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drob.-staveb.-odpady.pdf Stiahnuté: 156x

Dodatok-c.3-k-VZN-c.-25-2009.pdf Stiahnuté: 124x

Stránka

  • 1