Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.08.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 930,00 EUR Päťtisícdeväťstotridsať

WITSK s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (konsolid. účt. z.)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (účt. závierka)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

24.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 000,00 EUR Dvestisíc

Marek Zabák

Obec Dvorany nad Nitrou

21.04.2020

Kúpna zmluva

4/2020

1 200,00 EUR Tisícdvesto

Roman Mikuš

Obec Dvorany nad Nitrou

16.04.2020

Kúpna zmluva (zetor)

Kúpna zmluva

6 500,00 EUR

Jozef Samuel Špoták

Obec Dvorany nad Nitrou

16.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva plošina

3 200,00 EUR

GART sk s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

14.04.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 794,00 EUR

Eurováhy, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

26.03.2020

Zmluva č. 1420 025 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1420 025

1 400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17.03.2020

Zmluva č.8/1000142397 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.8/1000142397

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

17.03.2020

Zmluva č.8/1000142314 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 8/1000142314

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

03.03.2020

Dodatok 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú ( stavebný úrad)

Dodatok 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú (st

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

03.03.2020

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú ( úsek pozemné komunikácie)

Dodatok č. 1/2020

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

19.02.2020

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

Návrh poistnej zmluvy PP01

780,99 EUR Sedemstoosemdesiat Eur a deväťdesiatdeväť centov

Obec Dvorany nad Nitrou

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020

30,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2020

400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2020

250,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

13/2020

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

24.01.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve pre 2. časť predmetu zákazky

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve pre 2. časť predmetu

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

19.12.2019

Zmluva o nájme pozemkov

Zmluva o nájme pozemkov č. O/13

113,72 EUR

Poľnohospodárske družstvo Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

29.11.2019

Dodatok č. 11 k Zmluve č.66200005

Dodatok č. 11 k Zmluve č.66200005

podľa cenníka

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

22.11.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 458,42 EUR Neuvedené

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu zákazky Číslo: 2018/04/03

Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu zákazky Č

25 200,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 2. časť predmetu zákazky

Návrh kúpnej zmluvy pre 2. časť predmetu zákazky

17 628,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 1. časť predmetu zákazky

Návrh kúpnej zmluvy pre 1. časť predmetu zákazky

85 188,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: