Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.10.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR Stopäťdesiat

Peter Michna

Obec Dvorany nad Nitrou

29.09.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec Dvorany nad Nitrou

19.08.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 930,00 EUR Päťtisícdeväťstotridsať

WITSK s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (konsolid. účt. z.)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (účt. závierka)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

24.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 000,00 EUR Dvestisíc

Marek Zabák

Obec Dvorany nad Nitrou

21.04.2020

Kúpna zmluva

4/2020

1 200,00 EUR Tisícdvesto

Roman Mikuš

Obec Dvorany nad Nitrou

16.04.2020

Kúpna zmluva (zetor)

Kúpna zmluva

6 500,00 EUR

Jozef Samuel Špoták

Obec Dvorany nad Nitrou

16.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva plošina

3 200,00 EUR

GART sk s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

14.04.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 794,00 EUR

Eurováhy, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

26.03.2020

Zmluva č. 1420 025 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1420 025

1 400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17.03.2020

Zmluva č.8/1000142397 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.8/1000142397

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

17.03.2020

Zmluva č.8/1000142314 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 8/1000142314

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

03.03.2020

Dodatok 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú ( stavebný úrad)

Dodatok 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú (st

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

03.03.2020

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú ( úsek pozemné komunikácie)

Dodatok č. 1/2020

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

19.02.2020

Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)

Návrh poistnej zmluvy PP01

780,99 EUR Sedemstoosemdesiat Eur a deväťdesiatdeväť centov

Obec Dvorany nad Nitrou

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020

30,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2020

400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2020

250,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

13/2020

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

24.01.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve pre 2. časť predmetu zákazky

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve pre 2. časť predmetu

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

19.12.2019

Zmluva o nájme pozemkov

Zmluva o nájme pozemkov č. O/13

113,72 EUR

Poľnohospodárske družstvo Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

29.11.2019

Dodatok č. 11 k Zmluve č.66200005

Dodatok č. 11 k Zmluve č.66200005

podľa cenníka

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

22.11.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 458,42 EUR Neuvedené

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu zákazky Číslo: 2018/04/03

Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu zákazky Č

25 200,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: