Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.10.2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

590,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Obec Dvorany nad Nitrou

20.10.2017

Kúpna zmluva č. Z201754141_Z

Z201754141_Z

96 500,00 EUR Deväťdesiatšesťtisícpäťsto eur

MB SERVIS, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

17.10.2017

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

Zmluva o nájme z 13.10.2017

7,95 EUR

Poľnohospodárske družstvo Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

23.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1110573

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1110573

37,00 EUR

Energie2, a. s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o. z.

Obec Dvorany nad Nitrou

22.08.2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

250,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Obec Dvorany nad Nitrou

14.07.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 841 z 13.7.2017

35,00 EUR

Slovak Telekom AS

Obec Dvorany nad Nitrou

29.06.2017

Zmluva o audítorských službách (účtovná závierka)

Zmluva o audítorských službách (účtovná závierka)

Neuvedené

APV Audit

Obec Dvorany nad Nitrou

27.06.2017

Zmluva o dielo č. 8/2017 (chodník)

Zmluva o dielo č. 8/2017 (chodník)

9 700,80 EUR

Marek Labuda LBD

Obec Dvorany nad Nitrou

20.06.2017

Zmluva č. 546/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 546/2017 o poskytnutí dotácie na podporu

800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dvorany nad Nitrou

07.06.2017

Zmluva č. 296/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č. 296/2017 o poskytnutí dotácie na podporu

750,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dvorany nad Nitrou

30.05.2017

Zmluva o auditorských službách (konsolidovaná účtovná závierka)

Zmluva o auditorských službách (konsolidovaná účto

Neuvedené

APV Audit

Obec Dvorany nad Nitrou

25.05.2017

Zmluva č. 147195 o poskytnutí dotácie z DPO SR

Zmluva č. 147195 o poskytnutí dotácie z DPO SR

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dvorany nad Nitrou

15.05.2017

Kúpna zmluva č. 7/2017

Kúpna zmluva č. 7/2017

850,00 EUR

Ivan Halász

Obec Dvorany nad Nitrou

04.05.2017

Zmluva č.4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č.4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

350,00 EUR

ZŠ s MŠ Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

03.05.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva o vytvorení webového sídla

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

03.05.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva o prevádzke webového sídla

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

21.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva REMEK

Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva REM

Neuvedené

Remek s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

16.03.2017

Zmluva o dielo z 16.3.2017 chodníky na cintoríne

Zmluva o dielo z 16.3.2017 chodníky na cintoríne

4 461,40 EUR

Marek Labuda LBD

Obec Dvorany nad Nitrou

14.03.2017

Zmluva o dielo č. 1/2017 z 14.3.2017

Zmluva o dielo č. 1/2017 z 14.3.2017

390,00 EUR

Bánovská regionélna rozvojová agentúra

Obec Dvorany nad Nitrou

07.03.2017

Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZŠ Tríbečšká

Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu o

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

27.02.2017

Zmluva č. 5 2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DHZ

Zmluva č. 5 2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu o

400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dvorany nad Nitrou

20.02.2017

Zmluva č. 2 z 20.2.2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 2 z 20.2.2017 o poskytnutí dotácie z roz

280,00 EUR

ZO SZTP

Obec Dvorany nad Nitrou

03.02.2017

Zmluva č.201703430 z 3.2.2017 (mandát. certifikát)

Zmluva č.201703430 z 3.2.2017 (mandát. certifikát)

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Dvorany nad Nitrou

03.02.2017

Zmluva č. 201703432 (elektronická pečať)

Zmluva č. 201703432 (elektronická pečať)

29,90 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorany nad Nitrou

27.01.2017

Zmluva o dielo č.1/2017

Zmluva o dielo č.1/2017

6 880,49 EUR

Peter Vatrska

Obec Dvorany nad Nitrou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: