Obsah

Späť

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dvorany nad Nitrou č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť