Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 8. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť