Obsah

Späť

Oznam - neprejazdná cesta III. triedy

Obec Dvorany nad Nitrou oznamuje občanom, že v utorok 20. septembra 2022 bude neprejazdná cesta III. triedy v úseku od kostola vo Dvoranoch nad Nitrou smerom na Ludanice po autobusovú zastávku. Obchádzka je možná cez miestne komunikácie.

Ďalej oznamujeme, že od štvrtka 22. septembra do nedele 25. septembra 2022 bude prebiehať čiastočné frézovanie a pokládka nového asfaltu v úseku od pekárne vo Dvoranoch nad Nitrou smerom ku kostolu vo Dvoranoch nad Nitrou a ďalej smerom do Ludaníc. Z týchto dôvodov žiadame občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na okraji cesty ani v zelenom páse pozdĺž cesty, nakoľko môžu byť prekážkou pre mechanizmy cestárov a tiež hrozí riziko poškodenia takto zaparkovaných vozidiel. 

Vyvesené: 19. 9. 2022

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť