Obsah

Späť

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Dvorany nad Nitrou v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2014 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021 .

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  v obci Dvorany nad Nitrou je 51,90 %.

 

V Dvoranoch nad Nitrou, dňa 17.02.2022

 

 

                                                                                              František Košecký

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Zverejnené/vyvesené: 17.02.2022

 

 

 

Vyvesené: 17. 2. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť