Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 12. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť