Obsah

SPRÁVNE KONANIA - DREVINY

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

oznámenie - výrub dreviny z 20.3.2018

 

zverejnenie-vyrubu-drevin-pre-Mesto-Topolcany.pdf

Spravne-konanie-zverejnene-23.09.2015_1443008198.pdf

vyrub-drevin-Vedenie-Krizovany-Bystricany.pdf

Spravne-konanie-vyrub-drevin-Topolcany.pdf