Obsah

Potvrdenie o pobyte, občiansky preukaz

Potvrdenie o pobyte

Obec vydá na žiadosť občana potvrdenie o pobyte (trvalom, prechodnom). 

Správny poplatok za vydanie potvrdenia je 7 Eur

(od 1.4.2024 je zvýšený správny poplatok z 5 na 7 eur).

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.