Obsah

Potvrdenie o pobyte, občiansky preukaz

Potvrdenie o pobyte

Obec vydá na žiadosť občana potvrdenie o pobyte (trvalom, prechodnom).  Správny poplatok za vydanie potvrdenia je 5 Eur. 

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.