Obsah

Dovoľujeme si Vás informovať, že prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

 

7. Voľba na základe hlasovacieho preukazu.pdf (214.11 kB)

    vzor žiadosti: žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - vzor.pdf (265.96 kB)

 

6. Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.pdf (200.27 kB)

Preberanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie osobne      dňa 24.11.2022 (po 15.00 hod.) do 24.00 hod. starostovi obce na tel.č. 0908 710 776

 

5. Informácie - voľba poštou pre občanov s trvalým pobytom na území SR viď tu: voľba poštou informácie.pdf (188.91 kB)

 

4. Žiadosť o voľbu poštou viď tu: 

Žiadosť o voľbu poštou (trvalý pobyt na území SR).pdf (198.49 kB)

Žiadosť o voľbu poštou (trvalý pobyt na území SR).docx (17.25 kB)

 

3. Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre REFERENDUM 2023 viď tu:

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.pdf (179.61 kB)

 

2. Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende viď tu: informácie pre voliča.pdf (272.51 kB)

 

1. Predmetné rozhodnutie viď tu: Vyhlásenie referenda.pdf (207.06 kB)