Obsah

                                             

                                                  VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 

Utvorenie volebných okrskov 

Oznámenie emailovej adresy 

 

              Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                                         obecdvoranynadnitrou@obecdvoranynadnitrou.sk