Obsah

 

                                                                    Informácie pre voliča

 

                               Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

 

Obec Dvorany nad Nitrou na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023 oznamuje  emailovú adresu pre doručovanie oznámení o delegovaní člena komisie a náhradníka do okrskovej velebnej komisie:

 

                                        dvoranynadnitrou@obecdvoranynadnitrou.sk

 

 

Obec Dvorany nad Nitrou v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú donať dňa 30.9.2023 oznamuje  emailovú adresu pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:                                 

 

                                        dvoranynadnitrou@obecdvoranynadnitrou.sk

 

                                            Zápisnica - Voľby do NR SR dňa 30.9.2023 

                                                 Obec Dvorany nad Nitrou okrsok č. 1.


                                                                 Zápisnica