Obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE - voľba starostu 

 

2. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf 

 

1. Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf