Obsah

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

viď tu: harmonogram vývozu odpadu 2022.pdf (209.67 kB)

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2021

Upravený harmonogram vývozu pre r. 2021 platný od 29.3.2021 viď tu: Upravený harmonogram vývozu odpadu platný od 29.3.21.pdf (514.19 kB)

 Harmonogram vývozu odpadov v r. 2021 (platný do 29.3.2021)

 

Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi:

 

  • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

 

Vývoz odpadov v obci Dvorany nad Nitrou

Harmonogramy vývozu odpadu


V harmonograme vývozu sú rozpísané jednotlivé druhy separovaných odpadov a dátumy ich zberu.

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2020

 

 

 

Informácie ohľadom triedeného zberu odpadu Informácie ohľadom triedeného zberu odpadu