Obsah

História obce

 

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1254 - Listina Nitrianskej kapituly

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1254 

 

Obec Dvorany nad Nitrou vydala v roku 2010 Monografiu obce Dvorany nad Nitrou. V súčasnosti si ju môžete prečítať aj v elektronickej verzii a to vďaka Mgr. Dušanovi Vaňovi, ktorý jej dal aj novú digitálnu podobu. 

 

V monografii sa dozviete mnoho zaujímavých informácií o našej obci.

Obsah monografie: 
Prehistória a stredovek                                     autor: Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Šľachtické rody v rokoch 1526–1848             autor:  Mgr. Miroslav Kollár
Obecné symboly                                                 autor: Mgr. Miroslav Kollár
Dvorany n/N v rokoch 1526–1918                  autor: Mgr. Helena Grežďová
Dvorany nad Nitrou v rokoch 1918–1976      autor: PhDr. Oľga Kvasnicová
Najnovšie dejiny obce Dvorany nad Nitrou    autor: František Košecký
Šport                                                                     autor: Bc. Jarmila Sedláková (Mgr. Jarmila Fencáková)
Školstvo                                                               autor: Bc. Jarmila Sedláková (Mgr. Jarmila Fencáková)
Paberky z ľudovej kultúry                                  autor: PhDr. Blažena Šmotláková
Resumé – Zusammenfassung                        autor: Bc. Zuzana Kľačanská
Farebná príloha

Typografická úprava: Mgr. Dušan Vaňo - v knižnom i digitálnom vydaní
Jazyková úprava: Mgr. Jozefína Valentová

 

elektronická verzia monografie obce viď tu: MONOGRAFIA OBCE DVORANY NAD NITROU

Monografiu obce je možné si zakúpiť aj v knižnom prevedení za cenu 5 Eur.