Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatv. 19.05.2014

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

TextilEco a.s., organizačná zložka.

14.08.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

14.08.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

100,00 EUR

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

03.08.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

50,00 EUR

Ing. Ivan Kolka

Obec Dvorany nad Nitrou

25.06.2018

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva o vytvorení diela

980,00 EUR

Ján Chovan

Obec Dvorany nad Nitrou

07.06.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000715-003 o poskytnutí dotácie zo ŠR

PHZ-OPK1-2018-000715-003

29 267,09 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dvorany nad Nitrou

30.05.2018

Dohoda č. 18/18/054/37

Dohoda č. 18/18/054/37

2 013,12 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Dvorany nad Nitrou

30.05.2018

Zmluva o vydaní kvalif. certifikátu pre elektr. pečať

Zmluva 11/2018

103,20 EUR

Disig, a.s.

Obec Dvorany nad Nitrou

29.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osob. údajov

Zmluva č. 10/2018

0,00 EUR

REMEK s.r.o., Piaristická 25, 94901 Nitra

Obec Dvorany nad Nitrou

29.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva č.9/2018

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Dvorany nad Nitrou

18.05.2018

Zmluva o dielo 8/2018 zo dňa 17.5.2018

Zmluva o dielo 8/2018

83 572,27 EUR

Hazucha František, 70, 95612 Preseľany

Obec Dvorany nad Nitrou

30.04.2018

Zmluva o dielo č. 7/2018

Zmluva o dielo 7/2018

21 583,20 EUR

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

30.04.2018

Zmluva č. 148542 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 148 542

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dvorany nad Nitrou

30.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

ELEKOS

20.03.2018

Zmluva č.6/2018 CVČ o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

6/2018

18,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná škola

01.03.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/056

Dodatok č.1/2018

50,00 EUR

Remek s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

01.03.2018

Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce

4/2018

150,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná škola s materskou školou Ludanice

01.03.2018

Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2018

350,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná škola s materskou školou Ludanice

28.02.2018

Zmluva č. 5/2018 CVČ o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2018

30,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

12.02.2018

Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2018

400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľný hasičský zbor

12.02.2018

Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2018

250,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

23.11.2017

Zmluva o dielo č. 3/2017 z 23.11.2017

Zmluva o dielo č. 3/2017

92 495,58 EUR

DMG, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

03.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb z 3.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb z 3.11.2017

1 000,00 EUR

PROUNION, a. s.

Obec Dvorany nad Nitrou

25.10.2017

Kúpna zmluva - predaj pozemku

Kúpna zmluva z 25.10.2017

12 042,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Jozef Cifra a manž. Dana Cifrová

25.10.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva z 25.10.2017

13 635,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Vladimír Černák

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: