Obsah

Geografia

Poloha obce

Chotár obce Dvorany nad Nitrou sa rozprestiera na strednom Ponitrí, približne 10 km južne od mesta Topoľčany. Jeho východnú nížinatú časť vypĺňa pravostranná niva a terasa rieky Nitry. Západná časť chotára mierne stúpa do Nitrianskej pahorkatiny.

Z územnosprávneho členenia patrí obec do Nitrianskeho kraja, okresu Topoľčany. Nadmorská výška obce je 155 metrov nad morom. Východnú hranicu katastrálneho územia ohraničuje rieka Nitra. Najbližšie pohorie je Tríbeč, s vrchom Veľký Tríbeč, vysokým 830 metrov.

Popri obci prechádza významná dopravná trasa – štátna cesta I/64, ktorá spája aj mestá Topoľčany – Nitra. Obec má výhodnú polohou na trase Topoľčany – Nitra, je tu možnosť využitia autobusovej i železničnej dopravy.

Kraj :   Nitriansky
Okres: Topoľčany

 

geografia