Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. V našej obci je počet poslancov 7. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Katarína Babalová

Ing. Jozef Kmeť

Roman Krajčovič

Ing. Jozef Kráľ

Mgr. Ladislav Madej

Mgr. Tomáš Madej

Tomáš Valenteje

 

Hlavný kontrolór:   Ing. Zuzana Ozimý

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva viď tu: Rokovaci poriadok obce.pdf (131.42 kB)

 

KOMISIE OcZ:

Komisia finančná a správy majetku:       predseda: Ing. Jozef Kráľ

                                                                       členovia: Roman Krajčovič, Mgr. Tomáš Madej

Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda: Mgr. Tomáš Madej

                                                                       členovia: Mgr.Ladislav Madej, Ing. Jozef Kmeť

Komisia pre kultúru, školstvo a šport:    predseda: Katarína Babalová

                                                                        členovia: Mgr. Ladislav Madej, Ing. Jozef Kmeť,                                                                                                     Tomáš Valenteje