Obsah

Obecné symboly

(Mgr. Miroslav Kollár)

Obecné symboly Dvorian nad Nitrou tvoria erb, vlajka a pečať obce. V roku 1993 si vedenie obce vybralo jeden zo štyroch výtvarných návrhov obecného erbu, ktorý odobrila Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zaradila ho do Heraldického registra SR pod signatúrou HR: D - 31/1993.

Erb obce tvorí modrý štít, v ktorom na zelenej pažiti sedí na zlatom pni strieborno odetý svätý Vendelín. V pravici drží zlatú otvorenú knihu a v ľavici zlatú pastiersku palicu. Heraldicky sprava k svätcovi kráča strieborná ovečka so zlatou zbrojou.

Heraldická komisia na základe farieb erbu určila vlajku obce. Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), striebornej (2/6), zlatej (2/6) a zelenej (1/6). Zlatá a strieborná farba sa bežne nahrádza žltou a bielou. Erb s kruhopisom tvorí obsah obecnej pečate. Erb obce bol vytvorený podľa obecného symbolu z roku 1781, ktorý sa zachoval vo forme odtlačku pečatidla. Jeho obsah tvorí pažiť s pňom, na ktorom sedí svätý Vendelín s klobúkom na hlave. V pravici drží otvorenú knihu a v ľavici pastiersku palicu. Pred ním sa nachádza ovečka. Latinský kruhopis obsahuje latinskú skratku POSSIONIS (správne SIGILLUM POSSESSIONIS - slovensky PEČAŤ OBCE), úradný pomaďarčený názov obce FALKAS DOVORAN (slovensky FOLKUŠOVE DVORANY) a letopočet 1781. Svätému Vendelínovi bola v obci zasvätená kaplnka postavená grófom Gabrielom Berénim v roku 1768.

dvorany-n-nitrou-erb_1404888789.pdf