Obsah

Dňa 30.12.2023 - zberný dvor zatvorený.

 

Z B E R N Ý    D V O R

 

Pracovná doba v letnom období od 1. mája  do 31. októbra

ŠTVRTOK        16.00 hod. – 17.30 hod.

 

SOBOTA           09.00 hod. – 12.00 hod.

                          14.00 hod. – 16.00 hod.

 

 

Pracovná doba v zimnom období od 1.novembra do 30. apríla 

SOBOTA   09.30 hod. – 11.30 hod.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (odovzdáva sa na dvore pri obecnom úrade)

STREDA   13.00 hod. – 15.30 hod. 

Drobný stavebný odpad sa odoberá na dvore pri obecnom úrade, nie na zbernom dvore!

Sadzba poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov je stanovená vo výške 0,023 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

V zimnom období sa drobný stavebný odpad neodoberá.

 

Prevádzkový poriadok zberného dvora: Prevádzkový poriadok zberného dvora 2020.pdf (493.18 kB)