Obsah

Hospodárenie obce

Rozpočet obce

rok 2024

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 Stiahnuté: 0x | 06.12.2023

Rok 2023

Rozpočet na roky 2023,2024,2025 Stiahnuté: 62x | 24.11.2022

Rok 2022

Rozpočet na roky 2022,2023,2024 Stiahnuté: 118x | 09.12.2021

Rok 2021

Rozpočet na roky 2021,2022,2023 Stiahnuté: 142x | 17.12.2020

Rok 2020

Rozpočet na roky 2020,2021,2022 Stiahnuté: 184x | 16.12.2019

Rok 2019

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 Stiahnuté: 301x | 07.12.2018

Rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Výdavky Stiahnuté: 293x | 03.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Rekapitulácia Stiahnuté: 310x | 03.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Príjmy Stiahnuté: 260x | 03.01.2018

Rok 2017

Vydavky-Rozpocet-v--2017_1483518022.pdf Stiahnuté: 332x | 15.07.2017

rozpocet--prijmy-2017_1484293364.pdf Stiahnuté: 372x | 15.07.2017

rekap.rozpoc-2017_1483518022.pdf Stiahnuté: 272x | 15.07.2017

Rok 2016

Vydavky-Rozpocet-v--2016_1453302596.pdf Stiahnuté: 251x | 15.07.2017

rozpocet--prijmy-2016_1453302596.pdf Stiahnuté: 312x | 15.07.2017

rekap.rozpoc-2016_1453302596.pdf Stiahnuté: 238x | 15.07.2017

Rok 2015

rozpocet--prijmy-2015.pdf Stiahnuté: 251x | 15.07.2017

rekap.rozpoc-2015.pdf Stiahnuté: 286x | 15.07.2017

Vydavky-Rozpocet-v--2015.pdf Stiahnuté: 284x | 15.07.2017

Rok 2014

Rozpocet--prijmy-2014.pdf - návrh Stiahnuté: 279x | 15.07.2017

Rozpocet-v--2014.pdf - návr Stiahnuté: 273x | 15.07.2017

Stránka