Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

118 963,34 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Ludanstav s.r.o.

26.11.2021

Dodatok k č. 14 k Zmluve č. 66200005

Dodatok č. 14

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

25.10.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

100,00 EUR Sto eur

Michal Kutlák

Obec Dvorany nad Nitrou

25.10.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

4,80 EUR štyri Eurá a osemdesiat centov za 1m2 výmery vec. bremien

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Dvorany nad Nitrou

11.10.2021

Zmluva o prenájme KD z 11.10.2021

Zmluva o nájme KD

83,00 EUR

Jarmila Víťazková - MAJO

Obec Dvorany nad Nitrou

04.10.2021

Návrh poistnej zmluvy č.441, č. PZ 4419014597

Návrh poistnej zmluvy č.441

128,32 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Komunálna poisťovňa

27.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AFM1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

26 370,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Pôdohospodárska platobná agentúra

06.09.2021

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

83,00 EUR

Jarmila Víťazková - MAJO

Obec Dvorany nad Nitrou

02.09.2021

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

100,00 EUR

Zdenko Štadler

Obec Dvorany nad Nitrou

31.08.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

31.08.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

30.08.2021

Dodatok č. 13 k Zmluve č. 66200005

Dodatok č. 13 k Zmluve č. 66200005

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

26.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.5.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.5.2021

1 800,00 EUR

WITSK s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

06.08.2021

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

83,00 EUR

Jarmila Víťazková - MAJO

Obec Dvorany nad Nitrou

23.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

470,00 EUR

Stanislav Kubrický

Obec Dvorany nad Nitrou

21.07.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

100,00 EUR

Pavol Korytár

Obec Dvorany nad Nitrou

13.07.2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava

02.07.2021

Zmluva o poskytnutí nenávr. finanč. príspevku č. 309070AFM1

Návrh - Zmluva č. 309070AFM1

26 370,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Pôdohospodárska platobná agentúra

24.06.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

100,00 EUR

Mária Klemanová

Obec Dvorany nad Nitrou

14.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu

Dodatok č.1

180,00 EUR

TextilEco a.s., organizačná zložka.

Obec Dvorany nad Nitrou

25.05.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 027,60 EUR Šesťtisícdvadsaťsedem 0,60 centov

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

24.05.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

18 975,00 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiatpäť

WITSK s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

20.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 280,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiat

Pavel Vítek

Obec Dvorany nad Nitrou

13.05.2021

Zmluva č. 1421 063 o poskytnutí dotácie DPO

Zmluva č. 1421 063

1 400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

83,00 EUR

LANTASTIK SK, spol. s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: