Obsah

SPRÁVNE KONANIA - DREVINY

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

oznamenie o začatí správneho konania na výrub drevín.pdf (203.73 kB) č. spisu 271/2021 zverejnené 13.10.2021

 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín č. spisu: 125/2021 (203.58 kB) zverejnené 17.5.2021

oznamenie o začatí konania na výrub dreviny č.pdf (200.24 kB) číslo konania: 61/2021 zverejnené 3.3.2021

 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub dreviny (č. spisu 287/2020) zverejnené 5.11.2020

 

 

oznámenie - výrub dreviny z 20.3.2018

 

zverejnenie-vyrubu-drevin-pre-Mesto-Topolcany.pdf

Spravne-konanie-zverejnene-23.09.2015_1443008198.pdf

vyrub-drevin-Vedenie-Krizovany-Bystricany.pdf

Spravne-konanie-vyrub-drevin-Topolcany.pdf