Obsah

Z á p i s n i c e

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 14.2.2024 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 24.1.2024 

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 20.12.2023 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa  29.11.2023

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 20.9.2023

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 2.8.2023

Zápisnica zo zasadnutia Ocz zo dňa 21.6.2023

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 29.3.2023 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 08.02.2023 

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 23.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 27.10.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 5.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 17.8..2022

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 18.7.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 11.5.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 14.2.2022 

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 8.12.2021 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 6.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 28.7.2021 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 19.5.2021

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 10.3.2021

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 29.1.2020

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 15.4.2020

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 15.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 14.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 16.12.2020 

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 9.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 6.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 24.4.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 24.7.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 9.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 11.12.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 7.3.2018

Zápisnica zo zasadania OcZ zo dňa 18.4.2018

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 27.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 19.9.2018

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 5.12.2018

 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 29.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 15.12.2017