Obsah

 

ročný štatistický výkaz  o komunálnom odpade za rok 2023 (zverej. 1.3.2024)

údaje z ročného výkazu – kópia.pdf (1.22 MB)