Obsah

Odvoz rastlinného odpadu (vlečka)

Odvoz rastlinného odpadu (vlečku) na zberný dvor si môžu občania objednať telefonicky na tel.č.038/5319 330 alebo osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Poplatok je 10 Eur (1 vlečka), platí sa do pokladne OcÚ najneskôr v deň odvozu odpadu na zberný dvor.