Obsah

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o určenie súpisného čísla stavbe

 

Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla stavbe

 

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla stavby