Obsah

Prenájom KD a zasadačky Ocú

Prenájom kultúrneho domu je potrebné dohodnúť vopred u pracovníka obecného úradu. Kultúrny dom možno prenajať na rodinné oslavy, svadby, kar, jubileá a iné slávnostné príležitosti a tiež za účelom predaja spotrebného tovaru. Kapacita KD - max. 100 osôb. 

Platby vyberané obcou za prenájom KD schválené Uznesením č. 16/2008:

 

33,00 Eur - prenájom KD vrátane kuchyne na KAR


100,00 Eur - prenájom KD vrátane kuchyne (rôzne rodinné oslavy, svadby, jubileá...)
                      pre občanov s trvalým pobytom v obci


133,00 Eur - prenájom KD vrátane kuchyne (rôzne rodinné oslavy, svadby, jubileá...)
                      pre záujemcov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt


  83,00 Eur - prenájom KD - za účelom predaja spotrebného tovaru