Obsah

STAVEBNÁ AGENDA 

 

Obec Dvorany nad Nitrou zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného a vyvlastňovacieho konania, úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácií  prostredníctvom spoločného obecného úradu.

Obec Dvorany nad Nitrou má uzatvorenú Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu s Mestom Topoľčany.