Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.04.2024

2024000789

Odvoz,skládka kom.od.

1 865,70 EUR

ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

obec

22.04.2024

2024090

Opatrovateľská služba

923,64 EUR

SPOKOJNOSŤ občian.združenie

obec

22.04.2024

2240008097

Elektrická energia

-3,30 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

22.04.2024

2240008098

Elektrická energia

55,37 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

22.04.2024

8347008637

Telekomunikačné poplatky

45,60 EUR

Slovak Telekom AS

obec

22.04.2024

2240007610

Elektrická energia

-8,57 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

22.04.2024

202459

knihy-privítanie detí

40,00 EUR

Ing. Mária Kučerová

obec

22.04.2024

2024052

Výkon funkcie zodp.osoby

50,00 EUR

Ing. Ivan Kolka

obec

22.04.2024

240204

známky pre psov

41,90 EUR

LS promotion s.r.o.

obec

22.04.2024

4592049629

Pohonné hmoty

272,66 EUR

Slovnaft AS

obec

22.04.2024

1560015869

potvrdenie o pobyte

13,44 EUR

Centrum polygrafických služieb

obec

22.04.2024

332024

Služby BOZP a PO technika

30,00 EUR

Viliam Jánošík

obec

22.04.2024

4592042239

Pohonné hmoty

44,68 EUR

Slovnaft AS

obec

22.04.2024

2241103797

autorské odmeny

20,16 EUR

SOZA Slovenký ochr.zväz autorský

obec

22.04.2024

2024000423

Odvoz,skládka kom.od.

1 313,85 EUR

ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

obec

22.04.2024

2240004550

Elektrická energia

-19,31 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

22.04.2024

2240004551

Elektrická energia

83,75 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

22.04.2024

4490541667

Plyn

384,00 EUR

Východosl.energetika a.s.

obec

22.04.2024

2024049

Opatrovateľská služba

921,32 EUR

SPOKOJNOSŤ občian.združenie

obec

22.04.2024

8345211922

Telekomunikačné poplatky

45,60 EUR

Slovak Telekom AS

obec

22.04.2024

2024100169

čípová karta-elekt.podpis

30,72 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektron.služby

obec

22.04.2024

2024034

Výkon funkcie zodp.osoby

50,00 EUR

Ing. Ivan Kolka

obec

22.04.2024

2024000169

Odvoz,skládka kom.od.

1 968,18 EUR

ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

obec

22.04.2024

24108

oprava kotla v MŠ

208,14 EUR

Ľuboš Kollár

obec

22.04.2024

8481004620

Vodné,stočné

64,01 EUR

Západosl.vodárenská spol.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: