Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.09.2023

8334500052

Telekomunikačné poplatky

41,99 EUR

Slovak Telekom AS

obec

21.09.2023

2023139

Výkon funkcie zodp.osoby

50,00 EUR

Ing. Ivan Kolka

obec

21.09.2023

2023023

polohopis a výškopis

400,00 EUR

GEOKO Ing. Július Kováč

obec

21.09.2023

423080477

finančný spravodaj

26,40 EUR

Poradca podnikateľa spol.s.r.o.

obec

21.09.2023

23008

betón.plot za COOP

4 369,56 EUR

Ing. Jozef Domanický DOMANICKÝ

obec

21.09.2023

230076

tlačiareň CANON

60,00 EUR

Marel Slovakia s.r.o.

obec

21.09.2023

4332023

audit 2022

1 104,00 EUR

APV AUDIT,s.r.o.

obec

21.09.2023

10230232

materiál na údržbu

249,14 EUR

Ludanstav s.r.o.

obec

21.09.2023

10230230

mat.-oprava chodby MŠ

728,50 EUR

Ludanstav s.r.o.

obec

21.09.2023

4591928383

Pohonné hmoty

61,29 EUR

Slovnaft AS

obec

21.09.2023

172230350

prehliadka prac.plošiny

616,47 EUR

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

obec

21.09.2023

2023016

dodávka,montáž linolea MŠ

2 044,20 EUR

TOP PODLAHÁR Andrej Križan

obec

21.09.2023

20230803

školenie

132,00 EUR

JUDr. Peter Arpáš

obec

21.09.2023

1332023

služby BOZP

30,00 EUR

Viliam Jánošík

obec

21.09.2023

20230971

Aktualizácia SW-KEO

15,00 EUR

KEO s.r.o.

obec

21.09.2023

2230024097

Elektrická energia

10,20 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

21.09.2023

2230024098

Elektrická energia

-103,66 EUR

ENERGIE 2 a.s.

obec

21.09.2023

52023

murárske práce v MŠ

2 424,40 EUR

Jozef Možiešik

obec

21.09.2023

8332726436

Telekomunikačné poplatky

41,99 EUR

Slovak Telekom AS

obec

21.09.2023

2023001970

Odvoz,skládka kom.od.

1 152,00 EUR

ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

obec

21.09.2023

23011878

prevádzka web-stránky

312,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

21.09.2023

4447270042

Plyn

465,00 EUR

Východosl.energetika a.s.

obec

21.09.2023

2023121

Výkon funkcie zodp.osoby

50,00 EUR

Ing. Ivan Kolka

obec

21.09.2023

2023237

Opatrovateľská služba

593,43 EUR

SPOKOJNOSŤ občian.združenie

obec

21.09.2023

20230632

smetné nádoby

718,20 EUR

FEREX s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: