Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2024

Zmluva audítorské služby z 4.júla 2024

Zmluva na audítorské služby z 4.júla 2024

864,00 EUR

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

10.07.2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb z 4.7.2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb z 4.7.20

240,00 EUR

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

20.06.2024

Zmluva č. 928/2024/OSČ

Zmluva č. 928/2024/OSČ

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dvorany nad Nitrou

17.06.2024

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

900,00 EUR

Milan Fiantok BRUFIA

Obec Dvorany nad Nitrou

07.06.2024

Zmluva o zabezpečení vystúpenia

Zmluva o zabezpečení vystúpenia

150,00 EUR

FSS Komňackí mládenci

Obec Dvorany nad Nitrou

03.05.2024

Zmluva o prenájme KD z 3.5.2024

Zmluva o prenájme KD z 3.5.2024

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Jarmila Bodocká

30.04.2024

Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu z 30.4.24

Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu z 30.4.2024

120,00 EUR

Pavol Svorad

Obec Dvorany nad Nitrou

26.04.2024

Dohoda č. 24/18/010/3

Dohoda č.24/18/010/3

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

18.04.2024

Zmluva o prenájme KD z 18.4.2024

Zmluva o prenájme KD z 18.4.2024

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Ing. Ladislav Madej

02.04.2024

Poistná zmluva č. 5190065095

Poistná zmluva č. 5190065095

15,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Dvorany nad Nitrou

25.03.2024

Dohoda č.: 24/18/054/16 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dohoda číslo 241805416

169,56 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

25.03.2024

Zmluva o prenájme kultúrneho domu z 25.3.24

Zmluva o prenájme kultúrneho domu z 25.3.24

83,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Jarmila Víťazková - MAJO

14.03.2024

Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka

Zmluva o diela - rekonštrukcia chodníka

7 981,00 EUR

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

01.03.2024

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej oc

50,00 EUR

CO - COMPANY s.r.o

Obec Dvorany nad Nitrou

14.02.2024

Poistná zmluva č. 5190063252

Poistná zmluva č. 5190063252

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Dvorany nad Nitrou

30.01.2024

Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zriadení spol. ocú na úseku pozem. kom.

Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zriadení spoloč. ocú

Neuvedené

Mesto Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

30.01.2024

Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zriadení spoločného ocú vo veciach staveb. a vyvl. konania

Dodatok č. 1 2024 k zmluve o zriadení spol. ocú st

Neuvedené

Mesto Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

29.01.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce z 29.1.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce z 29.1

300,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

24.01.2024

Dohoda č. 24/18/054/1

Dohoda č. 24/18/054/1

34,22 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

16.01.2024

Dodatok č. 16 k zmluve č. 66200005

Dodatok č. 16 k zmluve č. 66200005

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

28.12.2023

Zmluva o prenájme priestorov KD z 28.12.23

Zmluva o prenájme priestorov KD z 28.12.2023

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Katarína Babalová

27.12.2023

Zmluva z 27.12.2023 na výkon činností veterinárnej asanácie

Zmluva z 27.12.2023 na výkon činností veterinárnej

75,00 EUR

MVDr. Ivan Inštitoris , veterinárny lekár

Obec Dvorany nad Nitrou

15.11.2023

Poistná zmluva č. 5190063251

Poistná zmluva č. 5190063251

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Dvorany nad Nitrou

30.10.2023

Zmluva o prenájme KD z 30.10.23

Zmluva o prenájme KD z 30.10.23

83,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Jarmila Víťazková - MAJO

20.10.2023

Dohoda č. 23/18054/177

Dohoda č. 23/18/054/177

171,10 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: