Obsah

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba 150, 112
Polícia 112, 158
Záchranná služba 112, 155

Hlásenie poruchy - elektrina 0850 111 567

                                - plyn         0850 111 727

                                - voda        038/5 223 065

                                      

Ambulancia všeobecného lekára Ludanice

MUDr. Ivan Mihalik

Tel.: 038/5319226

 

Ambulancia detskej lekárky Ludanice:

MUDr. Viera Takáčová

Tel.: 038/5319229

 

Zubná ambulancia Ludanice (BeliDent)

Tel.: 0914 200 757

 

Farský úrad v Ludaniciach

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ludanice

Tel.: 0911 720 611

Farár: Mgr. Ľuboš Martíny

Výpomocný duchovný: HELic. ThDr. Pavol Kollár, PhD.

 

Slovenská pošta - Ludanice

Tel.: 038 5319 220