Obsah

Výsledky volieb viď tu: Výsledky volieb do samosprávy obce 2022.pdf (195.52 kB)  

 

 

 

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce 

 

 

                                                                          O Z N A M

 

Preberanie kandidátnych listínoznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v utorok 30.8.2022 od 14,00 do 24,00 hod. zapisovateľke na adrese:

Dvorany nad Nitrou č. 236

na tel. č. 0903 236 283

 

 

 

Obec Dvorany nad Nitrou oznamuje  emailovú adresu pre doručovanie oznámení o delegovaní člena komisie a náhradníka do okrskovej velebnej komisie:

 

                                        dvoranynadnitrou@obecdvoranynadnitrou.sk

 

 

                               Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

 

v súlade s § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Dvorany nad Nitrou zverejňuje

                   počet obyvateľov obce Dvorany nad Nitrou ku dňu vyhláenia volieb je 808 obyvateľov.

 

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Dvorany nad Nitrou vyplýva, že minimálny počet  podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby starostu a voľby poslancov do obecného zastupiteľstva obce Dvorany nad Nitrou je 100 podpisov.

 

Dvorany nad Nitrou 19.7.2022

                                                                                                       František Košecký                                                                                                                                                     starosta obce

 

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určenie počtu poslancov OcZ 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Vyhlásenie volieb

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov