Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

100,00 EUR

Pavol Korytár

Obec Dvorany nad Nitrou

13.07.2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava

02.07.2021

Zmluva o poskytnutí nenávr. finanč. príspevku č. 309070AFM1

Návrh - Zmluva č. 309070AFM1

26 370,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Pôdohospodárska platobná agentúra

24.06.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

100,00 EUR

Mária Klemanová

Obec Dvorany nad Nitrou

14.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu

Dodatok č.1

180,00 EUR

TextilEco a.s., organizačná zložka.

Obec Dvorany nad Nitrou

25.05.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 027,60 EUR Šesťtisícdvadsaťsedem 0,60 centov

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

24.05.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

18 975,00 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiatpäť

WITSK s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

20.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 280,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiat

Pavel Vítek

Obec Dvorany nad Nitrou

13.05.2021

Zmluva č. 1421 063 o poskytnutí dotácie DPO

Zmluva č. 1421 063

1 400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2021

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

83,00 EUR

LANTASTIK SK, spol. s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

29.04.2021

Dodatok č.4 k Zmluve č. 1/2021

Dodatok č.4 k Zmluve č. 1/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

21.04.2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

83,00 EUR

Jarmila Víťazková - MAJO

Obec Dvorany nad Nitrou

07.04.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2021

Dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

29.03.2021

Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany

Zmluva o zabezpečení činnosti (BOZP)

30,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Viliam Jánošík - VIJA

22.03.2021

Poistná zmluva č. 1199001175

Poistná zmluva č. 1199001175

104,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Komunálna poisťovňa

16.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

Dodatok k zmluve

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Dvorany nad Nitrou

02.03.2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2021

Dodatok č. 2 k zmluve č.1/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

250,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec Dvorany nad Nitrou

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

30,00 EUR Tridsať

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

Obec Dvorany nad Nitrou

22.01.2021

Návrh poistnej zmluvy 443 9007710

Návrh poistnej zmluvy 443 9007710

158,82 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Komunálna poisťovňa

22.01.2021

Poistná zmluva č. 1199000806

Poistná zmluva č. 1199000806

104,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Komunálna poisťovňa

19.01.2021

Zmluva č 1/2021

1/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

05.01.2021

Poistná zmluva č. 5190054730

Poistná zmluva č. 5190054730

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Dvorany nad Nitrou

04.01.2021

Zmluva o dielo č. 2020120128

Zmluva o dielo č. 2020120128

500,00 EUR

EMANDER, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

31.12.2020

Dohoda č. 20/18/054/144

Dohoda č. 20/18/054/144

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: