Obsah

Oznámenie o mieste pobytu občana

 

Správny poplatok za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby je 5 Eur.

Ziadost-o-oznamenie-miesta-pobytu-obyvatela.doc