Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2020

Dodatok č. 12

Dodatok č. 12 k zmluve č. 66200005

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

11.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

47,59 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Slovak Telekom AS

10.12.2020

Dohoda č. 20/18/010/24 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 20/18/010/24

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

10.12.2020

Dohoda č. 20/18/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 20/18/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

07.12.2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

83,00 EUR

Jarmila Víťazková - MAJO

Obec Dvorany nad Nitrou

03.12.2020

Notárska zápisnica N 380/2020 - kúpna zmluva

Notárska zápisnica N 380/2020 - kúpna zmluva

1 320,00 EUR

MES-TECH s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

12.11.2020

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

83,00 EUR

Jarmila Víťazková - MAJO

Obec Dvorany nad Nitrou

02.11.2020

Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-155-011/2020

Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-15

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

27.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

64,32 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Dvorany nad Nitrou

16.10.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-155-011/2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-155-011/2020

232,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

01.10.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR Stopäťdesiat

Peter Michna

Obec Dvorany nad Nitrou

29.09.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec Dvorany nad Nitrou

19.08.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 930,00 EUR Päťtisícdeväťstotridsať

WITSK s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (konsolid. účt. z.)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

100,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (účt. závierka)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

24.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 000,00 EUR Dvestisíc

Marek Zabák

Obec Dvorany nad Nitrou

21.04.2020

Kúpna zmluva

4/2020

1 200,00 EUR Tisícdvesto

Roman Mikuš

Obec Dvorany nad Nitrou

16.04.2020

Kúpna zmluva (zetor)

Kúpna zmluva

6 500,00 EUR

Jozef Samuel Špoták

Obec Dvorany nad Nitrou

16.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva plošina

3 200,00 EUR

GART sk s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

14.04.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 794,00 EUR

Eurováhy, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

26.03.2020

Zmluva č. 1420 025 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1420 025

1 400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17.03.2020

Zmluva č.8/1000142397 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.8/1000142397

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

17.03.2020

Zmluva č.8/1000142314 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 8/1000142314

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

03.03.2020

Dodatok 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú ( stavebný úrad)

Dodatok 1/2020 k Zmluve o zriadení spoloč. ocú (st

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: