Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020

30,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2020

400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2020

250,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec Dvorany nad Nitrou

13.02.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

13/2020

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

24.01.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve pre 2. časť predmetu zákazky

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve pre 2. časť predmetu

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

19.12.2019

Zmluva o nájme pozemkov

Zmluva o nájme pozemkov č. O/13

113,72 EUR

Poľnohospodárske družstvo Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

29.11.2019

Dodatok č. 11 k Zmluve č.66200005

Dodatok č. 11 k Zmluve č.66200005

podľa cenníka

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

22.11.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 458,42 EUR Neuvedené

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu zákazky Číslo: 2018/04/03

Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu zákazky Č

25 200,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 2. časť predmetu zákazky

Návrh kúpnej zmluvy pre 2. časť predmetu zákazky

17 628,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

04.11.2019

Návrh kúpnej zmluvy pre 1. časť predmetu zákazky

Návrh kúpnej zmluvy pre 1. časť predmetu zákazky

85 188,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

MB SERVIS, s. r. o.

09.10.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 074NR220179

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

Pôdohospodárska platobná agentúra

30.09.2019

Zmluva o poskytovaní stravy

2019

Neuvedené

Marián Líška Agentúra Liob

Obec Dvorany nad Nitrou

11.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 074NR220179

96 500,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Pôdohospodárska platobná agentúra

06.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

840,00 EUR Osemstoštyridsať EUR

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

06.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

120,00 EUR Stodvadsať EUR

APV AUDIT,s.r.o., 17.Novembra 1127, 95501 Topoľčany

Obec Dvorany nad Nitrou

01.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 532,00 EUR

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

01.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 065,60 EUR

Marek Labuda - LBD, Domovina 306/23, 95501 Chrabrany

Obec Dvorany nad Nitrou

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 1/2019

1/2019

12,00 EUR Dvanásť

Ivan a Miroslava Sitároví

Obec Dvorany nad Nitrou

21.06.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

Obec Dvorany nad Nitrou

innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava

25.04.2019

Dodatok č. 10 k Zmluve č. 66200005

Dodatok č. 10 k Zmluve č. 66200005

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky

Obec Dvorany nad Nitrou

18.04.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Neuvedené

TextilEco a.s., organizačná zložka.

Obec Dvorany nad Nitrou

04.04.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb S

40,59 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Slovak Telekom AS, Bajkalská 28, 81762 ratislava 1

04.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (stavebné a vyvlastňovacie konanie)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecné

998,40 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

04.04.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zriadení spoločného o

130,56 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Mesto Topoľčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: