Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.03.2018

Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce

4/2018

150,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná škola s materskou školou Ludanice

01.03.2018

Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2018

350,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná škola s materskou školou Ludanice

28.02.2018

Zmluva č. 5/2018 CVČ o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2018

30,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

12.02.2018

Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2018

400,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Dobrovoľný hasičský zbor

12.02.2018

Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2018

250,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

23.11.2017

Zmluva o dielo č. 3/2017 z 23.11.2017

Zmluva o dielo č. 3/2017

92 495,58 EUR

DMG, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

03.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb z 3.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb z 3.11.2017

1 000,00 EUR

PROUNION, a. s.

Obec Dvorany nad Nitrou

25.10.2017

Kúpna zmluva - predaj pozemku

Kúpna zmluva z 25.10.2017

12 042,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Jozef Cifra a manž. Dana Cifrová

25.10.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva z 25.10.2017

13 635,00 EUR

Obec Dvorany nad Nitrou

Vladimír Černák

23.10.2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

590,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Obec Dvorany nad Nitrou

20.10.2017

Kúpna zmluva č. Z201754141_Z

Z201754141_Z

96 500,00 EUR Deväťdesiatšesťtisícpäťsto eur

MB SERVIS, s. r. o.

Obec Dvorany nad Nitrou

17.10.2017

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

Zmluva o nájme z 13.10.2017

7,95 EUR

Poľnohospodárske družstvo Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

23.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1110573

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1110573

37,00 EUR

Energie2, a. s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o. z.

Obec Dvorany nad Nitrou

22.08.2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

Zmluva o dielo č. 2/2017

250,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Obec Dvorany nad Nitrou

14.07.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 841 z 13.7.2017

35,00 EUR

Slovak Telekom AS

Obec Dvorany nad Nitrou

29.06.2017

Zmluva o audítorských službách (účtovná závierka)

Zmluva o audítorských službách (účtovná závierka)

Neuvedené

APV Audit

Obec Dvorany nad Nitrou

27.06.2017

Zmluva o dielo č. 8/2017 (chodník)

Zmluva o dielo č. 8/2017 (chodník)

9 700,80 EUR

Marek Labuda LBD

Obec Dvorany nad Nitrou

20.06.2017

Zmluva č. 546/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 546/2017 o poskytnutí dotácie na podporu

800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dvorany nad Nitrou

07.06.2017

Zmluva č. 296/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č. 296/2017 o poskytnutí dotácie na podporu

750,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dvorany nad Nitrou

30.05.2017

Zmluva o auditorských službách (konsolidovaná účtovná závierka)

Zmluva o auditorských službách (konsolidovaná účto

Neuvedené

APV Audit

Obec Dvorany nad Nitrou

25.05.2017

Zmluva č. 147195 o poskytnutí dotácie z DPO SR

Zmluva č. 147195 o poskytnutí dotácie z DPO SR

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dvorany nad Nitrou

15.05.2017

Kúpna zmluva č. 7/2017

Kúpna zmluva č. 7/2017

850,00 EUR

Ivan Halász

Obec Dvorany nad Nitrou

04.05.2017

Zmluva č.4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č.4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

350,00 EUR

ZŠ s MŠ Ludanice

Obec Dvorany nad Nitrou

03.05.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva o vytvorení webového sídla

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

03.05.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva o prevádzke webového sídla

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dvorany nad Nitrou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: